top of page

МАНАЙ СЭТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭЭРЭЙ!


ДАЛАЙН ДАВАЛ БАЙСАН ГОВЬ ЭРТНИЙ ТҮҮХИЙН ХӨЛ, ИХ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙГЭЭР ӨНГӨЦГҮЙ. БИДНИЙ ЭРХЭМ ЗОРИЛГО ГОВИЙН БҮСГЭЭР ТОГТВОРТОЙ УРЛАГИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЖ, МОНГОЛЫН ОРЧИН УРЛАГИЙН УРЛАГ, ХӨГЖМИЙН БҮТЭЭЛИЙГ ЗӨВХӨН МОНГОЛ УЛСАД БИШ ДЭЛХИЙД СУРТАЛЧИЛАХ.

  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube
bottom of page