top of page

МАНАЙ СЭТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭЭРЭЙ!


ДАЛАЙН ДАВАЛ БАЙСАН ГОВЬ ЭРТНИЙ ТҮҮХИЙН ХӨЛ, ИХ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙГЭЭР ӨНГӨЦГҮЙ. БИДНИЙ ЭРХЭМ ЗОРИЛГО ГОВИЙН БҮСГЭЭР ТОГТВОРТОЙ УРЛАГИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЖ, МОНГОЛЫН ОРЧИН УРЛАГИЙН УРЛАГ, ХӨГЖМИЙН БҮТЭЭЛИЙГ ЗӨВХӨН МОНГОЛ УЛСАД БИШ ДЭЛХИЙД СУРТАЛЧИЛАХ.

288174664_545283733917116_6854060491453575504_n.jpg

"ГОВИЙН СҮНС" - 2022: 
УЯХАН ЗАМБУУ ТИВИЙН НАР


Spirit of Gobi - Контемпорари Урлаг ба Электроник Хөгжмийн Фестиваль 3 дахь жилдээ “Уяхан Замбуу Тивийн Нар” агуулгын Дорговь аймгийн Даланзадгад "Gobi Grand Resort Tourist Camp"-д оруулах гэж байна _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136badc байгалийн сайхныг мэдрэнгээ хөгжим болон арт урлагаар өөрийгөө бясалган нээхтун. 

"Гараг, дэлхий олон олон,  ертөнцийн амьдрал_cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58 гэж ухагдахууныг илэрхийлсэн гайхалтай_cc781905-54cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ Нутгаас үүсэн бий болсон түүхтэй.Мөнхүү утга агуулгаараа SPIRIT OF GOBI-той холбоотой байгаагаараа онцлог юм.

ГЭРЭЛ, ЭНЕРГИ, ЦАГ ОРОН ЗАЙН зэрэг ухагдахуунтай хэрхэн холбогдож буй  оюуны хувьсал өөрчлөлт бүтээлч мөн чанарыг сэтгэлгээний орон зайн урлагаар  нээн үзүүлэхэд  энэхүү концептийн үндсэн агуулга хөтөлбөрүүд багтана."

Ё. ДАЛХ-ОЧИР

Фестивалийн куратор 

bottom of page